Naturlig Deo

Naturlig Deo är ekologiska deodoranter som är handgjorda med omsorg för både människa, djur och natur, av få och noga utvalda ingredienser. Deodoranten är handgjord av Sara Lindahl i Norsjö, Västerbotten. Sara följer kosmetikalagstiftningen och skyldigheter för ansvarig person med exempelvis säkerhetsbedömningar och märkning av produkter, god tillverkningssed och anmälan av produkter till EU:s Cosmetic Products Notification Portal (CPNP).