Gröna Gläntan

Gröna Gläntan är ett företag med stor respekt och vördnad för vår miljö. Evelina väljer alltid material till de saker hon tillverkar med stor omsorg. Evelina jobbar för att vårt framtida samhälle ska genomsyras av återanvändning, återbruk, ekologiska odlingar, mindre sopberg och en vilja att vårda de saker vi köper.