Dokumentärer


Här kan ni ta del av tips på olika dokumentärer som är kopplade till miljö- och hälsofrågor av olika slag.


Underkastelsen

Underkastelsen är en svensk dokumentärfilm från 2010 i regi av Stefan Jarl Filmen skildrar den stora mängd kemikalier, som finns i naturen och i människors blod på grund av bekämpningsmedel, hormonstörande ämnen och syntetiska kemikalier etc. 


Underkastelsen finns att se här

Home

HOME är en inbjudan till tittarna att upptäcka vår planets rikedomar, samtidigt som vi får oss en överblick över vår miljö och våra sociala frågor. Filmen handlar om hur vi människor rubbat balansen på jorden under vår korta tid här, men den ger också hopp och visar tydligt på att det finns fantastiska lösningar som väntar på att användas. I stort sett manar den till allas vårt sunda förnuft - och till våra hjärtan.


Home hittar ni här